Monen muuttujan arvonmääritys

Sekä ostajat että myyjät pitävät arvonmääritystä yhtenä yrityskauppojen suurimpana ongelmana. Siksi sen tekeminen edellyttää ulkopuolista asiantuntija-apua. Arvonmääritys on kuitenkin aina arvio – ei yksiselitteinen totuus.
15.5.2017 Vesa Ville Mattila Kuva Roope Permanto

Yrityksen arvo on monen seikan summa, ja erilaiset näkemykset siitä saattavat kärjistyä suunniteltaessa yrityskauppaa tai sukupolvenvaihdosta. Myyjä, ostaja ja rahoittaja näkevät yrityksen, sen tilanteen, toimintaympäristön ja tulevaisuuden toisistaan poikkeavalla tavalla. Erilaisten näkökulmien vuoksi yrityksen arvoksi ei hevin saa yhtä lukua, vaan arvohaarukan ja sitä selittävät tekijät. Yrityksen oikea arvo on lopulta se, jolla osapuolet kaupan toteuttavat.

Suomen Yrittäjien valtakunnallisen omistajanvaihdoshankkeen projektipäällikkö Mika Haavisto myöntää arvonmäärityksen haasteellisuuden, mutta muistuttaa todellisten ongelmien piilevän sen taustalla.
– Myyjä katsoo historiaa ja näkee yrityksensä arvon mahdollisimman myönteisessä valossa. Ostaja ja rahoittaja puolestaan arvioivat yrityksen epävarmaa tulevaisuutta ja sitä kautta sen arvoa. Kaupan syntyminen edellyttää näiden arvonmääritysten kohtaamista.

Omistajan kannattaa ajatella yritystään kauppatavarana.

Myyntikunnossa kaiken aikaa

Haaviston mukaan myyjällä tulisi olla parempi käsitys yrityksensä todellisesta arvosta. Yrittäjän tulisi kaiken aikaa olla selvillä toimiensa vaikutuksesta yrityksensä arvoon.
– Omistajan kannattaa ajatella yritystään kauppatavarana. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksen pitämistä myyntikunnossa aina, vaikka välittömiä myynti­aikeita ei olisikaan.

Haavisto poimii päätekijät, jotka nostavat yrityksen myyntikuntoa ja samalla sen arvoa. Niitä ovat tyytyväiset asiakkaat, hyvä kannattavuus, toimivat prosessit, osuvat tuotteet ja palvelut sekä työssään viihtyvä henkilöstö. Mitä paremmin yritys voi ja toimii, sitä arvokkaampi se on.

Asiantuntija-apuun kannattaa turvautua

Myymistä harkitsevan yrittäjän täytyy ensin päättää, haluaako hän todella luopua yrityksestään ja mitä on aikeissa tehdä yritystoiminnasta luopumisen jälkeen. Sen jälkeen avuksi tarvitaan yrityskaupan asiantuntija, yritysvälittäjä. Asiantuntijan valinnassa Haavisto kehottaa kiinnittämään huomiota tämän maineeseen.
– Kannattaa kysyä kokemusta arvonmäärityksistä ja suosituksia.

Vastuunsa tunteva välittäjä on ostajan ja myyjän yhteinen asiantuntija. Myös asiak­kaansa ja näiden liiketoiminnan tuntevien tilitoimistojen rooli on vahvistumassa yrityskauppoihin valmistautumisessa. Haaviston mielestä tilitoimistot voisivat entistä enemmän toimia yrityksen liiketoiminnan kehittämisen konsultteina.

– Tilitoimistot näkevät luvuista yrityksen kehityksen suhteessa sekä omaan toimintahistoriaansa että muihin yrityksiin. Niiden perusteella tilitoimistot pystyvät neuvomaan asiakastaan. Jos omistajan virta näyttää ehtyvän, saattaisi vastuullinen tilitoimisto ehdottaa esimerkiksi yrityskauppaa.

Tuottoarvo tähyilee tulevaisuutta

Pienten ja keskisuurten yritysten arvo määritellään käytännössä kahdella tavalla: yrityksen tuottoarvon tai substanssi­arvon perusteella.

Tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys on edellisvuosina tehnyt tulosta. Se siis pohjautuu menneiden vuosien tuloslaskelmiin. Koska ostaja kuitenkin ostaa tulevaisuutta, arvo pitää määritellä tulevaisuuden perusteella. Siksi tuotto­arvon tekemiseen tarvitaan tulosennuste, jossa tulevat tuotot lasketaan yhteen vaikkapa viideltä seuraavalta vuodelta.

Jotta saataisiin mahdollisimman oikea tulos tulevien vuosien tulosennusteita varten, laskelmaan tulee tehdä korjauksia eli niin sanottuja oikaisuja. Oikaisut edellyttävät asiantuntija-apua.
– Oikaisuissa otetaan huomioon sekä menneisyys että tulevaisuus. Menneisyyttä ovat esimerkiksi yrittäjän nostamatta jääneet palkat sekä poistot ja varaukset. Tulevaisuuteen voivat vaikuttaa myyjän vielä toteuttamatta olevat suunnitelmat, Haavisto huomauttaa.

Rahoittajien yleisen näkemyksen mukaan yrityskaupan täytyy maksaa itsensä yrityksen omilla tuotoilla 3–5 vuodessa.

Yrityksen arvoa ­nostavat tyytyväiset asiakkaat, hyvä kannattavuus, ­toimivat prosessit, osuvat tuotteet ja palvelut sekä työssään viihtyvä ­henkilöstö.

Substanssiarvo on minimihinta

Substanssiarvo tarkoittaa yrityksen velattoman omaisuuden arvoa. Sen saa laskettua vähentämällä taseen loppusummasta kaikki velat tai tarkastelemalla yrityksen omaa pääomaa lisättynä varauksilla.
– Kyse on tulosta tekevän yrityskoneen arvosta. Sanoisin sitä yrityksen minimihinnaksi, Haavisto toteaa.

Todellisuudessa yrityskauppojen toteutuminen vaatii muutakin kuin yhteen- ja vähennyslaskua. Esimerkiksi taseessa näkyvien myytävien omaisuuserien eli laitteiden, kiinteistöjen ja sijoitusten markkina-arvot on selvitettävä. Myös itse kehitetyt ratkaisut, toimintatavat ja ohjelmistot voivat merkittävästi nostaa yrityksen arvoa, vaikka ne eivät taseessa näykään.

– Yleensä toimivan ja terveen yrityksen tuottoarvo ylittää ­substanssiarvon. Verottajalle tehdyistä tilinpäätösluvuista ei suoraan löydy totuutta tuottoarvoa tai substanssiarvoa varten. Oikaisuja tarvitaan, Haavisto muistuttaa.

Käytettyjen yritysten markkinat kasvamassa

Kymmenillä tuhansilla suomalaisilla yrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kansantalouden kannalta olisi tärkeää, että elinkelpoisiin yrityksiin löytyisi jatkaja tai ostaja.

Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeessa todetaan, dokumentoidaan ja kehitetään omistajanvaihdokseen sisältyviä prosesseja ja palveluita hyvine käytäntöineen. Hankkeen myötä järjestetään alueellisia omistajanvaihdostilaisuuksia yhdessä asiantuntijoiden, tukiorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa.

– Haluamme herättää yrittäjät aloittamaan ajoissa omistajan­vaihdostoimet. Yrittäjiksi aikovia muistutamme siitä, että tie yrittäjäksi voi käydä myös yrityskaupan kautta, Haavisto toteaa.
Suomen Yrittäjät toivoo startup-huuman leviävän myös omistajanvaihdosten partaalla oleviin yrityksiin, jolloin voitaisiin puhua restartup-yrityksistä.

– Restartup tarkoittaa startup-hengen – yleensä uusimpien digitaitojen – viemistä olemassa oleviin yrityksiin uuden yrittäjän myötä, Haavisto selittää.

 

LiiketoimintaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki