Suomi.fi-valtuutus käyttöön elinkeinoyhtymissä, tiekunnissa ja yhteismetsissä

8.6.2020

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ja Verohallinto julkaisevat 11.6 niin sanotun virkailijavaltuuttamispalvelun. Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, tiekunnat ja yhteismetsät. Valtuuttamisen edellytyksenä on y-tunnus. Y-tunnuksettomat organisaatiot tekevät esimerkiksi tulorekisteri-ilmoituksensa jatkossakin paperilla. 

Virkailijavaltuuttamispalvelun perusajatus on, että yhteisö hakee työntekijälleen tai muulle henkilölleen valtuutusoikeudet. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset henkilöt antaa normaalisti asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuspalvelussa. Esimerkiksi tiekunnan valtuutusoikeudet saanut henkilö voi antaa tilitoimistolle asiointivaltuudet tulorekisteri-ilmoittamiseen ja näin tilitoimisto voi ilmoittaa tiekunnan maksamat palkkiot tulorekisteriin. 

LiiketoimintaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki