PRH poistaa kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia – tuhansia poistettu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.
2.5.2019

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on laadittava tilinpäätösasiakirjat ja ilmoitettava ne kaupparekisteriin, vaikka toimintaa ei olisi harjoitettu tilikauden aikana.

Ennen kaupparekisteristä poistamista PRH lähettää kehotuskirjeen, jossa annetaan kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa tilinpäätös. Jos yritys ei ole tehnyt ilmoitusta PRH:lta saamansa kehotuskirjeen jälkeen, PRH julkaisee kehotuksen Virallisessa lehdessä ja merkitsee kehotuksen yrityksen kaupparekisteritietoihin. Merkintä näkyy kaupparekisteriotteella, ja PRH lähettää yritykselle päätösotteen. Yrityksellä on kolme kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätökset rekisteristä poistamisen tai selvitystilaan määräämisen uhalla. Jos yritys ei ole ilmoittanut tilinpäätöstä määräpäivään mennessä, yritys poistetaan kaupparekisteristä ja yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

Poistetun yrityksen palauttamista takaisin kaupparekisteriin voi hakea viiden vuoden kuluessa.

Lue lisää ja katso lista poistetuista yrityksistä PRH:n sivuilta.

TilinpäätösUusimmat Artikkelit
Katso kaikki