Yritysten tosiasiallisten edunsaajien luettelointi alkaa 1.1.2019

21.12.2018

Yritysten hallituksille tulee 1.1.2019 alkaen uusi velvoite huolehdittavaksi. Hallitusten on huolehdittava, että yrityksen tosiasiallisista edunsaajista pidetään rahanpesulainsäädännön edellyttämää luetteloa.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan niitä yksityishenkilöitä, jotka käyttävät yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa. Luetteloa on pidettävä niistä yksityishenkilöistä, joilla on yli 25 prosentin omistusosuus tai äänivalta yrityksessä joko suoran tai välillisen omistuksen tai esim. osakassopimuksen perusteella.

Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyy 1.7.2019 ylläpitämään julkista rekisteriä, jonne yritysten on ilmoitettava niiden tosiasialliset edunsaajat. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy samana päivänä 1.7.2019 puolestaan pitämään yllä rahanpesun valvontarekisteriä. Kaikki ne rahanpesulaissa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset, jotka eivät ole toimilupavalvottavia tai velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston muuhun rekisteriin, ovat rekisteröitymisvelvollisia.

Lue PRH:n ohjeet (alla oleva linkki) tai kysy lisää tilitoimistoltasi.

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html

 

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki