Mahdollisuus nopeampaan lomautukseen ja yt-menettelyyn

Eduskunta päätti 31.3. muun muassa nopeutetusta lomautus- ja yt-menettelystä sekä useista muista yritysten toimintaa helpottavista ratkaisuista. Muutokset ovat pääasiassa määräaikaisia 30.6. asti.
3.4.2020 Janne Fredman, johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Eduskunta päätti 31.3. muun muassa nopeutetusta lomautus- ja yt-menettelystä sekä useista muista yritysten toimintaa helpottavista ratkaisuista. Alla kuvatut määräaikaiset muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti ellei toisin mainita.

Lomautusaikojen lyhentäminen

Alle 20 hengen yrityksissä työntekijöitä on voitu lomauttaa 14 päivää lomautusilmoituksen antamisesta. Nyt tämä ilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään.

Yli 20 henkeä säännöllisesti työllistävissä yrityksissä sovelletaan yhteistoimintalakia. Tällöin yrityksen on ensin annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Sen jälkeen on tilanteesta riippuen käytävä yt-neuvotteluja 14 päivää tai 6 viikkoa. Neuvottelujen päätyttyä voidaan antaa lomautusilmoitus, mistä 14 päivän kuluttua voidaan aloittaa lomautukset. Yt-neuvottelujen käynnistysilmoituksista lomautusten alkuun on siis kulunut vähintään 33 päivää.

Lakimuutoksen jälkeen yt-neuvottelujen minimikesto on 5 päivää ja lomautusilmoitusten minimiaika on 5 päivää. Yt-neuvottelujen käynnistysilmoituksesta lomautuksiin kuluu siis nyt minimissään 15 päivää.

Yllä kuvatut muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti.

HUOM! Monet yli 20 työntekijän yritykset ovat soveltaneet yt-lain 60 § poikkeussäännöstä, joka mahdollistaa lomautusten aloittamisen ilman yt-neuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta. Neuvottelut on kuitenkin aloitettava viivytyksettä, kun perusteita poikkeukselliselle menettelylle ei ole.

Työehtosopimuksissa on joillain aloilla sovittu lomautuksista. Tällöin työehtosopimusten ehtoja on noudatettava kyseisillä aloilla. Lakiin tulleita väliaikaisia muutoksia voidaan noudattaa aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta sekä silloin, kun työehtosopimuksessa ei ole sovittu erikseen lomautuksista.

Ainakin kaupan alan, majoitus- ja ravitsemusalan, teknologiateollisuuden sekä kiinteistöalan työehtosopimuksiin on tehty väliaikaisia sopimuksia lakia lyhyemmistä lomautusajoista. Mahdolliset sopimukset on varmistettava alakohtaisesti.

Muutokset määräaikaisessa työsuhteessa ja koeaikapurussa

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi toistaiseksi lomauttaa väliaikaisesti samoin perustein kuin toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Työsopimuksella sovitun koeajan aikana työsuhde voidaan purkaa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, mikä normaalisti ei ole mahdollista. Peruste tulee antaa tällaisessa tilanteessa työntekijälle tiedoksi kirjallisesti, koska se voi vaikuttaa työntekijän uudelleentyöllistymiseen.

Irtisanomistilanteissa ilmoitus TE-toimistoon

Työnantajan on 9.4.2020 alkaen ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, jos tuotannollisella tai taloudellisella perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen. Sama velvollisuus koskee työnantajia, joka irtisanoo vähintään kymmenen työntekijää saneerausmenettelyn tai konkurssiin asettamisen vuoksi. Tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat. Työnantajan on tiedotettava työntekijöitä oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Lisätietoja saa TE-palveluista.

Jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana, pitenee takaisinottovelvollisuus yhdeksään kuukauteen.

Työttömyysturvan omavastuupäivien poistamisesta on tulossa lakiesitys

Tällä hetkellä työntekijän työttömyysturvassa on lomautustilanteissakin viiden päivän omavastuu. Omavastuupäivien poistamisesta on tulossa oma lakiesitys eli siitä ei ole vielä päätöstä. Omavastuupäivien poiston on tarkoitus olla voimassa 6.7.2020 saakka. Myös yrittäjän työttömyysturvaan liittyvät muutokset ovat vielä käsittelyssä.

Kuljettajien lepoaikoihin lyhennyksiä

Moottoriajoneuvon kuljettajien ajoaikojen välissä noudatettavia lepoaikoja on lyhennetty. Vuorokausilepoaika voi olla vähintään 9 tuntia ja viikkolepo 24 tuntia. Päivittäinen vähimmäistauko voidaan jakaa 30 ja 15 minuutin jaksoihin 4,5 tunnin sisällä. Normaalisti 45 minuutin tauko on pidettävä 4,5 tunnin ajorupeaman jälkeen. Valtioneuvoston antama asetus on voimassa 27.3.–25.4.2020. Asetuksen voimassaoloaikaan voi tulla jatkoaika.

Terveydenhuollon henkilöille työvelvollisuus

Hallitus on antanut asetuksen terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönotosta. Töihin voidaan tarvittaessa kutsua alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja ovat iältään 18–67 vuotta. Asetus on voimassa 26.3.–13.4.2020. Asetuksen voimassaoloaikaan voi tulla jatkoaika.

Ravintoedun käytön laajentaminen

Ravintoetua voi käyttää aterian maksamisen lisäksi sen kuljettamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen 24.3.–31.8.2020 välisenä aikana. Verohallinto muutti luontoisetupäätöstään, koska lounasruokia tilataan nykyisessä poikkeustilanteessa kotiin etätyöpäivinä.

koronaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki